Daloc S10 (Y10) Ståldør
Daloc S10 (Y10) Ståldør
60 min
EN 14351-1, EN 16034
Ståldør Daloc S10 erstatter Daloc S60 og er en ståldør som egner seg på steder der styrke, stabilitet og oldbarhet prioriteres. Den brukes gjerne som inner- eller ytterdør i kjellere, industrilokaler og parkeringshus.
Daloc S81 (Y81) Brannluke, Stålluke
Daloc S81 (Y81) Brannluke, Stålluke
60 min
Daloc S81 er hyppig benyttet som brannluke i industrivirksomheter, kjellere og på loft. Tofløyede luker, andre størrelser og luker for utvendig bruk produseres som branndør ståldør S10 eller S30 med karm rundt.
Daloc S66 (Y66) Rustfri dør, Ståldør
Daloc S66 (Y66) Rustfri dør, Ståldør
60 min
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S66 finnes i varmgalvanisert utførelse samt i to rustfrie utførelser. Er målet først og fremst å få en rustfri overflate, kan rustfri platekvalitet velges, men i miljøer der det stilles høye krav til korrosjonsbeskyttelse, f.eks. tuneller, industrilokaler og andre bygninger med aggressiv atmosfære, er det anbefalt å bruke rustfri syrefast utførelse (maks. størrelse veggåpning 2870x2900).
Daloc S67 (Y67) Ståldør
Daloc S67 (Y67) Ståldør
60 min
EN 14351-1
Ståldøren Daloc S67 har en nøye testet konstruksjon og egner seg på bruksområder som krever styrke, stabilitet og holdbarhet, foreksempel i industrilokaler, parkeringshus og kraftverk.
Daloc S88 Brannskyveport
Daloc S88 Brannskyveport
120 min, 60 min, 90 min
EN 13241, EN 16034
Brannskyveporten S88 er konstruert med vekt på brannmotstand og personsikkerhet. Det skjulte skinnesystemet bærer og styrer porten og virker sammen med loddlukkingen for å stenge porten trygt hvis en brannalarm blir utløst.
Daloc S30 (Y30) Branndør, lyddør
Daloc S30 (Y30) Branndør, lyddør
120 min, 30 min, 60 min
Opptil 50dB
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S30 er en moderne ståldør som egner seg for bruk i butikker, sykehus, skoler, kontorer, servicehus og hoteller. Den brukes der kravene til lydreduksjon og brannklassifisering er høye, men uten at man gir avkall på utseende og design. Daloc S30 kan også produseres i rustfritt stål.
Daloc S33 (Y33) Sikkerhetsdør RC3
Daloc S33 (Y33) Sikkerhetsdør RC3
120 min, 30 min, 60 min
Opptil 50dB
EN 1627 RC 3
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S33 er innbruddsklassifisert i henhold til EN 1627 RC 3. Døren brukes ofte i hoteller, kontorer, legekontorer eller andre lokaler som må innbruddssikres. Daloc S33 kan også produseres i rustfritt stål.
Daloc S43 Sikkerhetsdør leilighet RC3
Daloc S43 Sikkerhetsdør leilighet RC3
30 min, 60 min
Opptil 50dB
EN 1627 RC 3
S200, Sa
Daloc S43 er utstyrt med en flerpunktslås og har høy innbruddsklassifisering. Egnede bruksområder for S43 er som entrédør til leiligheter i trapperom/oppganger.
Daloc Y43 Sikkerhetsdør svalgang RC3
Daloc Y43 Sikkerhetsdør svalgang RC3
30 min
Opptil 50dB
EN 1627 RC 3
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Sikkerhetsdør Daloc Y43 er beregnet som ytterdør til boliger med svalganger eller på bakkenivå som er utsatt for vær og vind. I tillegg til beskyttelse mot regn, vind og kulde gir Daloc Y43 også førsteklasses beskyttelse mot innbrudd, brann og støy.
Daloc D43 Sikkerhetsdør RC3
Daloc D43 Sikkerhetsdør RC3
30 min
Opptil 50dB
EN 1627 RC 3
S200, Sa
Daloc D43 er en sikkerhetsdør som kombinerer stål og tre. Døren har en kjerne av stål og fronter i eksklusivt tre på inn- eller utsiden, eventuelt på begge sider. Trefronten produseres etter kundens ønske. D43 brukes først og fremst som entrédører for leiligheter i trapperom/oppganger.
Daloc S44 (Y44) Sikkerhetsdør RC4
Daloc S44 (Y44) Sikkerhetsdør RC4
30 min, 60 min
Opptil 43dB
EN 1627 RC 4
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S44 er hovedsakelig beregnet for bruk som entrédør til leiligheter, men kan ogsåbrukes i andre rom. Døren gir god innbruddsbeskyttelse i kombinasjon med et estetisk ytre.
Daloc S63 (Y63) Sikkerhetsdør RC4
Daloc S63 (Y63) Sikkerhetsdør RC4
30 min, 60 min
Opptil 43dB
EN 1627 RC 4
S200, Sa
EN 1522 FB 3
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S63 er til butikker, datarom, legekontorer eller andre rom som må innbruddssikres. Døren kombinerer sikkerhet med et tiltalende utseende.
Daloc S50 Arkivdør
Daloc S50 Arkivdør
120 min
Opptil 43dB
Sa
Daloc S50 er perfekt når man vil integrere en dør med høye krav i et eksisterende miljø med andre dører. Brannklassifiseringen er høy. Arkivdør S50 egner seg for kontorer, hoteller og institusjoner der det trengs beskyttelse mot for eksempel viktige dokumenter.
Daloc S53 Arkivdør RC3
Daloc S53 Arkivdør RC3
120 min
Opptil 43dB
EN 1627 RC 3
Sa
Daloc S53 brukes ofte i serverrom, datahaller og institusjoner der man vil beskytte utstyr og viktige dokumenter. Den gir økt beskyttelse mot brann så vel som innbrudd.
Daloc S54 Arkivdør RC4
Daloc S54 Arkivdør RC4
120 min
Opptil 43dB
EN 1627 RC 4
Sa
Daloc S54 brukes ofte i serverrom, datahaller og institusjoner der man vil beskytte utstyr og viktige dokumenter. Arkivdør Daloc S54 ser ut og brukes som Daloc S52 og Daloc S53, men har en mye høyere innbruddsbeskyttelse.
Daloc S93 (Y93) Høysikkerhetsdør RC4
Daloc S93 (Y93) Høysikkerhetsdør RC4
60 min
EN 1627 RC 4
EN 1522 FB 4
EN 13123 EPR 1
Daloc S93 er en høysikkerhetsdør som er innbruddsbeskyttet (EN 1627 RC4), skuddsikker og eksplosjonsbeskyttet. Døren brukes i rom der det stilles høye krav til mekanisk beskyttelse, for eksempel militæranlegg, banker og radarstasjoner.
Daloc S94 (Y94) Høysikkerhetsdør RC4
Daloc S94 (Y94) Høysikkerhetsdør RC4
90 min
EN 1627 RC 4
EMI-C
EN 1522 FB 3
EN 13123 EPR 2-4
EN 14351-1
Daloc S94 er konstruert for å gi beskyttelse mot innbrudd, beskytning med håndvåpen, eksplosjoner, elektromagnetiske forstyrrelser, statisk trykk og brann. Døren gir bedre innbruddsbeskyttelse enn S93 og kan utstyres med enda bedre skuddbeskyttelse. Eksempler på bruksområder er militæranlegg, kraftverk, datasentraler og kjemiskteknisk industri.
Daloc S95 (Y95) Høysikkerhetsdør RC5
Daloc S95 (Y95) Høysikkerhetsdør RC5
30 min, 90 min
EN 1627 RC 5
EMI-C
EN 1522 FB 6
EN 13123 EPR 2-4
EN 14351-1
Daloc S95 brukes der det stilles ekstra høye krav til sikkerheten. Døren har en gjennomgående høyere klassifisering med hensyn til innbrudd, beskytning med håndvåpen, eksplosjoner, elektromagnetiske forstyrrelser og statisk trykk enn Daloc S94. Eksempler på bruksområder er militæranlegg, kraftverk, datasentraler og kjemiskteknisk industri.
Daloc YEP 66 Inngangsparti
Daloc YEP 66 Inngangsparti
EN 1627 RC 2
EN 14351-1
Utvendig inngangsparti i stål til f.eks. trappeoppganger. YEP 66 beskytter mot vær og vind m.m.