Karmer ståldører

Karmer til 30, 33, 43, 44, 50, 53, 54 og 63
Karmer til S10
Karmer til S66 og 93
Karmer til S67


Karmer tredører

Trekarmer
Stålkarmer


Terskler

Terskler ståldører
Terskler tredører


Farger og mønster

Farger tre- og ståldører
Laminat og finer tredører
Laminatplate ståldører
Speilmønster ståldører
Daloc Linea


Kantlister

Kantlister tredører


Glassåpninger

Glassåpninger for ståldører
Glasslister ståldører
Glassåpninger tredører
Glasslister tredører
Glassåpninger Sikkerhetsdør S33, Y33, S43 och Y43


Glassfelter

Glassfelter tredører


Andre

Sparkeplate/Håndbeskyttelse ståldører
Sparkeplate/Håndbeskyttelse tredører
Karm- og påkjøringsbeskyttelse på tredører
Innbruddsbeskyttelse S10
Brytskydd HDplus till S30, S33 och S63
Ventilationsriste ståldører
Klemsikring


Funksjonsdører

Tandemdør lydreduksjon Rw 53dB
Sykehusdør
Passasjekontroll
Dørkontroll (låst/ulåst, åpen/lukket)
Låskontroll (låst/ulåst)