Betegnelse Lysmål i
karm*
Karmytter
mått
Vekt
Enfløyet dør
S44 9 x 21
S44 10 x 21
S44 11 x 21
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
 
890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
 
90
100
110
Andre størrelser kan fås på forespørsel.

Maks veggåpningsmål for f.eks. modul 9x21 er 920x2110 mm.

* For åpen dør (90 grader) fratrekkes 45 mm.

Maksimalmål:
Enfløyet dør brann/lyd 13x23/12x24
Enfløyet dør røyktetthet 13x24
Enfløyet dør innbrudd 13x24
Laminatplate: 1165x2393

Maksimalmål ytterdørsutførelse (Y44):
Brann: EI230/EW60 13x26,5
Røyktetthet: 13x24
Laminatplate: 1165x2393
Klassifiseringer
Ytelse på dørens egenskaper er testet av RISE (tidligere SP) og sertifisert av RISE Certification og SBSC. RISE og SBSC utfører vanlige produksjonskontroller i Dalocs fabrikker.

Brannklasse: EI 30, A 60 som tillegg .
I den svenske byggeforskriften BBR (Boverkets byggregler), som trådte i kraft i oktober 2002, gis det en generell tillatelse til å benytte A-klasse som et alternativ til EI-klasse .

Lydreduksjon: Rw 38 dB, alternativ 43 og 53* dB som tillegg.
Lydreduksjon (Rw) har erstattet lydklasse (R'w). Ved prosjektering reduseres den målte støyreduksjonen med 2-3 dB for å ta høyde for montering og utførelse. Tidligere lydklasse R'w 35, 40, 50dB*.
* Enkeltdør i Rw 53dB (R'w 50dB) produseres som en tandemdør.


Innbruddsbeskyttelse: EN 1627 RC 4.
Døren er godkjent for både inn- og utadslående
montering.


Røyktetthetsklasse: EN 13501-2 klasse Sa og S200 (forrige Sm) som tillegg.

CE-merking: Ytterdørsutførelse (Y44) er CE-merket i henhold til produktstandard for ytterdører EN 14351-1 og EN 16034 dersom brannegenskaper foreligger. CE-merket bak på dørbladet viser følgende egenskaper, testet av RISE:

Brannmotstand:EI230/EW60.
Røyktetthet:Sa alt S200
Selvlukking:C5
Vindmotstandklasse 5B
Vanntetthetklasse 7B/npd*
Avgivning av farlige stoffergodkjent
Lydreduksjon**Rw 38(C=-2;Ctr=-6)dB.dB.
U-verdi2,1
Lufttetthetklasse 4

*No performance determined (ndp) gjelder innadslående montasje der vanntetthet ikke er blitt vurdert.
**En dørs lydreduserende egenskaper varierer avhengig av lydens frekvens, derfor er det et komplement til Rw-verdien: "Rw+C" (for støy med høye frekvenser, dvs. lyse toner) og "Rw+Ctr" (for støy med lave frekvenser , dvs. basstoner).


Korrosjonsklasse: EN 12944-2 C1-C3.
Dører for utvendig bruk opp til korrosivitetsklasse C3 anbefales i varnforsinket utførelse med industrimaling fra fabrikk og rustfri terskel alternativt foliert plate for utvendig bruk og rustfri terskel.
Dørblad
Konstruksjon: Dørbladet er 58 mm tykt, har faset overfals og består av to stålplater på 1 mm som er føyd sammen med skjulte platekanter ved dørbladkanten. Sammenføyning skjer ved hjelp av liming og nagling.

Materiale: Stålplater på 1 mm, isolering med mineralull og innvendig innbruddsforsterkning.

Overflatebehandling:S44 leveres ferdigmalt i en av våre standardfarger eller med en tremønstret laminatplate fra standardsortimentet som overflate. Andre NCS-farger eller tremønster kan leveres på forespørsel. Dører for utendørsbruk opptil korrosivitetsklasse C3 i henhold til EN ISO 12944-5:2007/BSK 07 anbefales i varmforsinket utførel-se med industrimaling fra fabrikk. Produseres på bestilling.
Karm
Konstruksjon: Som standard leveres sikkerhetsdørene med hvitmalt karm 41 med fast gerikt på hengslesiden. Karmen leveres sammensatt uten løse deler. Tetningslisten er plassert i et spor i karmen. Karmen fås i flere utførelser: med gerikt på hengslesiden, gerikt på begge sider eller helt uten. Karmer til svalgangsdører i forsinket utførelse.

Isolering: Ferdigisolert med mineralull fra fabrikken.

Montering: Rask montering med karmens etterjusterbare karmhylser (umbraconøkkel).
Terskel
S44 leveres som standard med hardvedterskel (EI 30). Gradert terskel (ATE) er standard men kan på forespørsel byttes ut med en rett terskel (ATEH). På bestilling kan S44 leveres med varmforsinket anslagsterskel (ATZ), terskelplate (TPZ) i kombinasjon med slepelist (Rw 38 dB) eller terskelplate, børstelist, heve-/senketerskel (ikke lyd).
I svalgangsutføringen Y44 leveres den som standard med en hardtreterskel som er behandlet med doble lag med lakk på alle overflater. Gradert terskel (ATYG) er standard men kan på forespørsel byttes ut med en rett terskel (ATYH). På bestilling kan Y44 leveres med rustfri anslagsterskel (ATR), som også er standard ved innadslående montering eller kompositt terskel.
standardbeslag
Flerpunktslås Assa 510, ekskl sylinder. Obs! S44 krever en sylinder i henholdt il SS 3522 klasse 3, A = 58 mm, B = 32 mm fra hengslesiden til midten på låskassen. Tappbærende, justerbare elforsinkede hengsler. Sikkerhetsbolt i sluttstykket og fem tapper i bakkant. A/B målene gjelder kun for ASSA Connect.
Tilleggsutstyr
Kan leveres med Daloc Linea-mønster, kikkehull, mekanisk ringeklokke, nøkkelrør, sparkeplate, dørlukker m.m. Dørbladet kan leveres med trefront på ut- og/eller innsiden.

Ved vindutsatt plassering anbefales komplettering med dørbremse. For innadslående dør anbefales vannavviser i nedre kant om døren utsettes for regn. For utadslående dør som ikke har regnbeskyttelse anbefales vannavviser i overkant.

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.
Tapper med mothaker i bakkant og hengsler med sikrede splinter øker sikkerheten.
Karmhylser sørger for rask og sikker montering.
Sikkerhetsdøren S44 har en flerpunktslås der hovedlåsen suppleres med skåter oppe og nede.

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.


Les mer om
Karmer
Terskler
Farger og mønster
Speilmønster
Daloc Linea
Glassåpninger
Sparkeplate
Tandemdør lydreduksjon 53dB